dr nauk med. Agnieszka Kraszewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia medyczne ukończyła w 2009r. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dorosłych odbyła w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2018 r. obroniła pracę doktorską z zakresu psychiatrii pt. „Ocena wpływu długotrwałego podawania litu na czynność tarczycy u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową”.
 
Doświadczenie zawodowe: Klinika Psychiatrii UMP w Poznaniu, Poradnia Przyszpitalna Kliniki Psychiatrii UMP w Poznaniu, Oddział Leczenia Nerwic w Szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze, Centrum Profilaktyki Uzależnień w Poznaniu, poradnie zdrowia psychicznego.
Jest autorką i współautorką prac pełnotekstowych dotyczących zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby afektywnej dwubiegunowej w czasopismach psychiatrycznych polskich i zagranicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Z zaangażowaniem i zrozumieniem pomaga osobom zmagającym się z trudnościami psychicznymi, traktując każdego pacjenta indywidualnie, biorąc pod uwagę również możliwe somatyczne, psychologiczne i środowiskowe przyczyny zaburzeń psychicznych.
 
Oferuję pomoc lekarską w zakresie następujących problemów:

 • zaburzenia depresyjne

 • choroba afektywna dwubiegunowa

 • schizofrenia

 • zaburzenia schizoafektywne

 • zaburzenia lękowe (lęk napadowy, fobia społeczna, agorafobia)

 • zespół natręctw (OCD)

 • zaburzenia snu

 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego

 • zaburzenia związane ze stresem

 • uzależnienia

 • bóle psychogenne