Anna Lenartowicz-Sajna

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia podyplomowego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu.

Pracowała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu. Obecnie pracuje w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie na Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania i Śremu.

Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach i udarach mózgu oraz w przebiegu procesów otępiennych, a także w terapii indywidualnej młodzieży i osób dorosłych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności interpersonalnych, rozwoju osobistego oraz metod pracy z pacjentem chorującym przewlekle. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Współautorka książek: „Neurosesje”, „Pomyślny trening” oraz „Kompendium” skierowanego do osób po udarach mózgu oraz ich bliskich wydanych we współpracy z Fundacją ORC.