Badanie EEG

Badanie EEG jest badaniem podstawowym w diagnostyce padaczki. Kluczowym badaniem w różnicowaniu padaczki uogólnionej i napadów zlokalizowanych a także w różnicowaniu napadów padaczkowych i niepadaczkowych. Badanie EEG jest przydatne w diagnostyce różnicowej stanów napadowych, epizodów pochodzenia sercowo-naczyniowego, do których należy omdlenie oraz zaburzenia rytmu serca.

Video EEG jest badaniem bezcennym przy różnicowaniu napadów padaczkowych z psychogennymi napadami rzekomo padaczkowymi, z napadami konwersyjnymi, napadami lęku i tikami.

Badanie EEG jest bezpieczne i nieinwazyjne. Polega na umieszczaniu elektrod na powierzchni czaszki i rejestrowaniu czynności bioelektrycznej mózgu.

Video EEG – wideomeria, równoczesny zapis czynności bioelektrycznej mózgu i zapis obrazu wideo badanego pacjenta, celem takiej rejestracji jest korelacja czasowo-przestrzenna obu elementów tj krzywej EEG i obrazu badanego.

Jakie badania wykonujemy?

  • standardowe EEG – badanie trwa 30 minut,

  • Video EEG – badanie trwa 45 minut,

  • Video EEG po deprywacji snu czyli po nocy bezsennej – badanie trwa 60 minut.

Jak się przygotować do badania EEG?

Badanie EEG nie wymaga szczególnych przygotowań.

  • przed planowanym badaniem należy odstawić wszystkie substancje, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać na działanie mózgu. Wyjątek stanowią Pacjencji leczący się z powodu padaczki, przed badaniem EEG nie należy odstawiać leków przeciwdrgawkowych.

  • przed badaniem EEG nie należy spożywać kawy i alkoholu.

  • przed badaniem należy umyć włosy i nie nakładać żadnych produktów do stylizacji.