lek. Dagmara Mahadea

Studia medyczne ukończyłam w 2014r. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2015 roku pracuję w Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego przy ulicy Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, gdzie rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie Gastroenterologii. Jestem współautorką publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych. Uczestniczyłam aktywnie w licznych kongresach i konferencjach z zakresu gastroenterologii, stale podnosząc swoje kompetencje zawodowe. Jestem w trakcie pisania doktoratu.

Zajmuję się w szczególności leczeniem chorób układu pokarmowego takich jak:

  • choroby przełyku,

  • choroby żołądka,

  • choroby jelit,

  • choroby wątroby,

  • choroby trzustki

  • choroby dróg żółciowych,

  • czynnościowe choroby układu pokarmowego.