dr nauk med. Zofia Maciejewska – Szaniec

Lekarz stomatolog z tytułem specjalisty zdrowia publicznego

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim II Oddział Lekarsko – Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Uzyskała tytułu doktora nauk medycznych po ukończeniu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim II w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Temat rozprawy doktorskiej: „Współwystępowanie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego i objawów otologicznych”.

Uzyskała tytuł specjalisty zdrowia publicznego w najlepszym wynikiem w sesji.

Ścieżka zawodowa

Pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Klinice Dysfunkcji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prowadzi liczne zajęcia dla studentów polsko- oraz anglojęzycznych).

Wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Logopedia.

Praktykujący lekarz stomatolog.

Od 12 lat pracuje jako stomatolog ściśle współpracujący z zespołem specjalistów (audiolog, neurolog, radiolog), co zwiększa skuteczność diagnostyczną i terapeutyczną leczenia.

Biegły i kompetentny konsultant w dolegliwościach zwłaszcza takich problemów jak szumy uszne, neuralgia nerwu trójdzielnego, bóle głowy i twarzy.

Zainteresowania zawodowe:

  • Zaburzenia w obrębie mięśni żucia i stawu skroniowo-żuchwowego (przeskoki, trzaski w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, blokady stawu, zaciskanie zębów czyli bruksizm),

  • leczenie toksyną botulinową bruksizmu.

Leczenie dzieci:

Ukończone ważniejsze kursy i szkolenia:

Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego.

Problem zmiany zgryzu u pacjentów leczonych protetycznie i ortodontycznie.

Diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia – kurs podstawowy i zaawansowany.

Wypełnienia inlay i mosty kompozytowe.

Zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie.

Od korzenia do korony – leczenie endodontyczne, rekonstrukcje zachowawcze i protetyczne zębów w przypadkach klinicznych.

Aktualne problemy w stomatologii wieku rozwojowego.

Leczenie bruksizmu toksyną botulinową:

Poranne bóle twarzy, zaciśnięte zęby po nocy, trudności w gryzieniu pokarmów, pękające zęby, wypadające wypełnienia czy bóle głowy niewiadomego pochodzenia – to tylko najważniejsze z objawów bruksizmu – niekontrolowanego zaciskania czy zgrzytania zębami. Problem zaciskania zębów jest obecnie traktowany jako choroba cywilizacyjna.

Coraz częściej w leczeniu bruksizmu wykorzystuje się iniekcje z toksyny botulinowej. Efekty terapii są bardzo dobre i długotrwałe.