dr nauk med. Magdalena Kapelusiak-Pielok

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, specjalista II stopnia z neurologii osób dorosłych.

Od 1995 roku asystent w Klinice Neurologii w Poznaniu, gdzie od wielu lat prowadzi Pracownię Elektroencefalograficzną. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej uprawniającą do opisywania badań EEG.