dr nauk med. Magdalena Kapelusiak-Pielok

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, specjalista II stopnia z neurologii osób dorosłych. Od 1995 roku asystent w KLINICE NEUROLOGII w Poznaniu, gdzie od wielu lat prowadzi Pracownię Elektroencefalograficzną, Stały Biegły Sądowy. Posiada licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej uprawniającą do opisywania badań EEG.

W EPIMEDICAL przy ulicy Ostroroga 36 w Poznaniu prowadzi pracownię EEG, w której wykonuje się standardowe EEG, wideo EEG oraz wideo EEG po nocy bezsennej.

Zainteresowania zawodowe: padaczka, udar mózgu, bóle i zawroty głowy, choroby zwyrodnieniowe w tym choroba Alzheimera i Parkinsona, bóle kręgosłupa, polineuropatie.

Główne zainteresowanie – epileptologia – diagnostyka i leczenie padaczki.