EKG

Elektrokardiografia polega na bezbolesnym pomiarze elektrycznej aktywności serca za pomocą zestawu elektrod umieszczonych na powierzchni ciała pacjenta i połączonych kablami z rejestratorem. Zapis standardowego EKG, stanowiący graficzne przedstawienie aktywności elektrycznej serca składa się z dwunastu krzywych odpowiadających dwunastu odprowadzeniom – układom rejestrującym.

Czego można dowiedzieć się z EKG?

Zapis pomiarów dokonywanych przez elektrody umieszczone na ciele, czyli krzywa EKG lub elektrokardiogram to bogate źródło informacji o sercu i jego aktywności. Oto czego można się z niego dowiedzieć.

  • Częstość akcji serca – znając szybkość zapisu, z jaką wykonano dane EKG, można bez trudu obliczyć częstość akcji serca i ocenić, czy jest ona prawidłowa, czy mamy do czynienia z tachykardią, czyli jej przyspieszeniem czy bradykardią, czyli zwolnieniem.

  • Miarowość akcji serca – w warunkach prawidłowych rytm serca jest miarowy, czyli pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami występują równe odstępy. Brak miarowości może świadczyć o patologii, takiej jak na przykład migotanie przedsionków.

  • Źródło impulsów – w sytuacji prawidłowej impulsy powstają w sercu w obszarze zwanym węzłem zatokowym, co daje charakterystyczny obraz w EKG.

  • Oś elektryczna serca – przy pomocy wysokości poszczególnych załamków można ocenić oś elektryczną serca, której nadmierne odchylenie w lewo lub prawo wskazuje na możliwość istnienia patologii narządu.

  • Zaburzenia rytmu serca – w EKG można uwidocznić zaburzenia rytmu, takie jak migotanie lub trzepotanie przedsionków, stanowiące źródło dokuczliwych objawów: kołatania serca, zawrotów głowy, omdleń.

Jak przygotować się do EKG?

Badanie EKG nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta. Przeprowadza się je w pozycji leżącej. Przygotowując się do jego planowego wykonania, można mieć na uwadze konieczność odsłonięcia klatki piersiowej i kostki, zatem warto wybrać rozpinaną koszulę oraz spodnie o łatwych do podwinięcia nogawkach. Przed samym badaniem, jeśli ma ono miejsce po intensywnym marszu lub wchodzeniu po schodach, należy chwilę odpocząć i uregulować oddech.

EKG to cenne badanie, pozwalające bezboleśnie ocenić liczne aspekty pracy serca. Zawsze jednak podlega ono ocenie przez profesjonalnie do tego przygotowany personel, biorący pod uwagę również całokształt objawów występujących u pacjenta, jego obciążenia, historię medyczną oraz wyniki innych procedur diagnostycznych i testów laboratoryjnych.