KTG

Na czym polega badanie KTG?

Kardiotokografia (KTG) to metoda diagnostyczna opierająca się na rejestracji, a następnie graficznym zapisie akcji serca płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy. KTG powszechnie stosuje się w celu monitorowania dobrostanu płodu w okresie okołoporodowym.

Badanie KTG – po co się je wykonuje? 

Kardiotokografia, ze względu na oceniane parametry, jest najbardziej użyteczna w okresie okołoporodowym. Wcześniej można wysłuchiwać i oceniać samą akcję serca płodu już od około 17 tygodnia ciąży za pomocą specjalnego detektora akcji serca. Akcja serca to istotny parametr, który pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, natomiast monitorowanie czynności skurczowej mięśnia macicy nie ma zastosowania na tak wczesnym etapie ciąży. Dlatego też zapis kardiotokograficzny w pełnej okazałości, czyli jednoczesne rejestrowanie akcji serca płodu oraz czynności skurczowej mięśnia macicy w ciąży o przebiegu prawidłowym powinien być stosowany bezpośrednio przed i w trakcie porodu. Pozwala on na wykrycie zagrażającego życiu niedotlenienia płodu, znacząco przyczyniając się do obniżenia odsetka zgonów płodów.