mgr Małgorzata Drzewiecka

Ukończyła Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Technik z licencją wykonywania badań EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Początkowo wieloletni pracownik Kliniki Neurologii Rozwojowej w Poznaniu, aktualnie pracuje w pracownii EEG Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.