Psychiatria

Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. W EPIMEDICAL zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób psychicznych takich jak:

 • zaburzenia depresyjne

 • choroba afektywna dwubiegunowa

 • schizofrenia

 • zaburzenia schizoafektywne

 • zaburzenia lękowe (lęk napadowy, fobia społeczna, agorafobia)

 • zespół natręctw (OCD)

 • zaburzenia snu

 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego

 • zaburzenia związane ze stresem

 • uzależnienia

 • bóle psychogenne