Psychologia

Oferujemy:

  • psychologiczną diagnozę kliniczną,

  • badanie i ocenę funkcji poznawczych,

  • ocenę funkcjonowania osobowości i nasilenia objawów psychopatologicznych,

  • określenie predyspozycji osobowościowych,

  • ustalanie kierunków pracy psychoterapeutycznych i/lub rozwoju osobistego,

  • pomoc psychologiczną i interwencję kryzysową,

  • wsparcie psychologiczne w kryzysach i w trudnych sytuacjach życiowych (problematyczne decyzje, doświadczanie utraty, konflikty),

  • pomoc w rozwijaniu swoich zasobów osobistych i umiejętności interpersonalnych,

  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych,

Psychoterapia indywidualna służy pomocy osobie, która doświadcza cierpienia psychicznego związanego zarówno z czynnikami sytuacyjnymi jak i psychologicznymi. Czynnikiem leczącym staje się relacja pomiędzy Pacjentem a terapeutą.

Pacjent i jego trudności są główną treścią sesji terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju podejmuje się wspólnie z Pacjentem decyzję o dalszej współpracy i jej formie.

Proces terapeutyczny ma za zadanie pomóc Pacjentowi osiągnąć lepsze rozumienie tego, z czego wynikają objawy psychologiczne, odnieść je do obecnych relacji z innymi ludźmi, odkryć swoje sposoby zachowań, przekonania, mocne strony, potrzeby i nauczyć się je odpowiednio zaspokajać.

Współpraca z terapeutą przynosi pogłębienie rozumienia samego siebie oraz swoich objawów, wprowadza w życie doświadczenie harmonii i satysfakcji.