Spirometria

Spirometria (badanie spirometryczne) jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc.

Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową, a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (czasami określaną jako „spirometria z oceną odwracalności obturacji”).

Wskazania

Jest to jedno z podstawowych badań w pulmonologii, dlatego zakres wskazań jest bardzo szeroki; wśród nich można wymienić:

 • podejrzenie astmy (badanie przydatne do rozpoznania) lub POChP (konieczne do rozpoznania tej choroby) oraz monitorowanie ich przebiegu

 • ocena czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi (np. zwłóknieniem płuc, sarkoidozą i innymi)

 • orzecznictwo medyczne.

Przygotowanie do badania

 • Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (min. 4 godziny, a najlepiej 24 godziny).

 • Nie należy zakładać ubrania krępującego ruchy w zakresie tułowia (klatki piersiowej i brzucha).

 • Przez 2 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków.

 • Bezpośrednio przed badaniem (około 30 minut) nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego.

Przeciwwskazania do badania

 • Niekontrolowane i znaczne nadciśnienie tętnicze

 • Krwioplucie nieznanego pochodzenia

 • Niedawno przebyty zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa

 • Niedawno przebyte krwawienie wewnątrzczaszkowe lub operacja głowy

 • Tętniaki aorty albo tętnic mózgowych

 • Niedawno przebyta operacja na naczyniach krwionośnych

 • Przebyta niedawno operacja okulistyczna lub przebyte odwarstwienie siatkówki