Wojciech Gorczyński

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz kognitywistą. Zajmuje się indywidualną psychoterapią młodzieży oraz dorosłych, w Poznaniu.

Moją pracę psychologiczną opieram o nurt poznawczo-behawioralny, stale kształcąc się w wymienionym kierunku. Wśród odbytych kursów i szkoleń wymienić mogę dotyczące następującej tematyki:

  • techniki behawioralne, doświadczeniowe, poznawcze oraz relaskacyjne,

  • zespół stresu pourazowego,

  • zaburzenia lękowe i depresyjne dzieci i młodzieży,

  • zaburzenia eksternalizacyjne,

  • zaburzenia afektywne dorosłych,

  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,

  • zaburzenia lękowe.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostycznej uzyskałem odbywając staże i pracując na stanowisku psychologa między innymi w: Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego „Dziekanka”.