Mateusz Śliwowski

Dyplomowany dietetyk kliniczny specjalizujący się w diagnostyce SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth). Problem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) jest coraz częściej diagnozowany, a wiedza z tego zakresu jest wciąż rozwijana. Poprzez stosowne kursy i najnowsze publikacje zgłębia wiedzę z tego zakresu.

Diagnostyka SIBO opiera się o test wodorowo – metanowy, który polega na pomiarze wodoru i metanu z wydychanego powietrza. Jest to badanie nieinwazyjne, pozwalające określić nieprawidłowości w mikrobiocie jelitowej.

Prowadzi również Centrum Zdrowia Jelit Intesti w Koninie, w którym zajmuje się zaburzeniami układu pokarmowego.